AD service, spol. s r.o., Strojárska 362, 966 01 Hliník nad Hronom, tel.: 0907 17 13 43, www.adservice.sk