« SPÄŤ
VYTLAČIŤ

DOPRAVA

Zástavky autobusov Most, Kúpele, Láne (smer od Žiaru nad Hronom)
Najbližšie autobusové stanice Hliník nad Hronom (8 km od Sklených Teplíc)
Možnosť objednania osobnej dopravy - do 3 ľudí - 200,- Sk ; do 7 ľudí - 300,- Sk

Žiar nad Hronom (16 km od Sklených Teplíc)
Možnosť objednania osobnej dopravy - do 3 ľudí - 400,- Sk ; do 7 ľudí - 600,- Sk

Najbližšie železničné stanice Hliník nad Hronom (8 km od Sklených Teplíc)
Možnosť objednania osobnej dopravy - do 3 ľudí - 200,- Sk ; do 7 ľudí - 300,- Sk

Žiar nad Hronom (16 km od Sklených Teplíc)
Možnosť objednania osobnej dopravy - do 3 ľudí - 400,- Sk ; do 7 ľudí - 600,- Sk

Letiská Sliač (50 km od Sklených Teplíc)
Možnosť objednania osobnej dopravy - do 3 ľudí - 1000,- Sk ; do 7 ľudí - 1500,- Sk

Cestovné Poriadky: www.cp.sk

Doprava na objednávku Možnosť objednania dopravy do 7 osôb
doprava na kúpaliská, kultúrne pamiatky, lyžiarske strediská, do divadiel, kín a za zábavou,
alebo na Vami určené miesto

Cenník dopravy:
do 3 ľudí - 12,- Sk/km
do 7 ľudí - 15,- Sk/km
www.adservice.sk

Orientačné ceny na najbližšie mestá:
trasa do 3 ľudí do 7 ľudí
Sklené Teplice » Banská Štiavnica (20 km) 400,- Sk 600,- Sk
Sklené Teplice » Žiar nad Hronom (20 km) 400,- Sk 600,- Sk
Sklené Teplice » Žarnovica (20 km) 400,- Sk 600,- Sk
Sklené Teplice » Kremnica (40 km) 800,- Sk 1200,- Sk
Sklené Teplice » Zvolen (45 km) 900,- Sk 1400,- Sk
Sklené Teplice » Bojnice (65 km) 1300,- Sk 2000,- Sk