« SPč
VYTLAČI


KONTAKTY

Obecný úrad Sklené Teplice č. 161; 966 03 Sklené Teplice
úradné hodiny: pondelok - piatok od 7:00 do 15:00
tel.: Starosta: +421 45 6771 275
Ekonomika: +421 45 6771 070
Hospodárstvo: +421 45 6771 123
e-mail: starosta@sklene-teplice.sk
ocuskleneteplice@stonline.sk

TIK - Turistická Informačná Kancelária č. 115; 966 03 Sklené Teplice
tel.: +421 907 171 343

e-mail: tik@sklene-teplice.sk